Kup nieruchomość w Szwecji!

 

Witamy na naszej stronie! Jest ona skierowana do firm oraz osób prywatnych zamierzających zakupić nieruchomość na terenie Szwecji. Tutaj znajdziesz wszelkie niezbędne oraz pomocne informacje na temat: Jak znaleźć odpowiednią nieruchomość? Gdzie jest najdrożej a gdzie najtaniej? Jak wygląda procedura zakupu? O czy należy pamiętać? Pomoc przy zakupie nieruchomości oraz inne. 

Wszystko na temat jak kupić nieruchomość w Szwecji

Na początek:

 

Zakup nieruchomości w Szwecji jest bez wątpienia  zarówno dobrą jak i opłacalną inwestycją. Stabilna sytuacja gospodarcza, wspaniała przyroda oraz wysoki poziom życia szwedzkiego społeczeństwa sprawia iż kraj ten jest niezwykle atrakcyjny dla wszystkich potencjalnych kontrahentów nieruchomości z zagranicy.

Przyczyniają się do tego także proste oraz przejrzyste postanowienia prawa szwedzkiego w tej kwestii, które nie stawiają jakiś specjalnych ograniczeń jeżeli chodzi o nabywanie przez cudzoziemców nieruchomości oraz gruntów rolnych znajdujących się na terenie Królestwa Szwecji.

Niemniej jednak jest wiele różnych przepisów oraz postanowień prawnych dotyczących zasad postępowania oraz odpowiedzialności jako właścicieli nieruchomości skierowanych zarówno do osób prywatnych jak i podmiotów gospodarczych, z którymi należy się najpierw zapoznać.

Lokalizacja

 

Szwecja jest krajem o dużym obszarze terytorialnym. Ze swoimi 450.295 kilometrami kwadratowymi jest ona największa ze wszystkich państw skandynawskich. Pomimo tego iż kraj jest znacznie większy od Polski to liczba ludności wynosi niecałe 10 milionów mieszkańców a zatem kilkakrotnie mniej jak liczba ludności Polski.

Powoduje to iż średnie zagęszczenie na 1 kilometr kwadratowy jest jednym z najbardziej zróżnicowach wśród krajów europejskich. Ma to oczywiście decydujący wpływ nie tylko na ceny nieruchomości lecz również na ich wartość rynkową.

Zdecydowana część ludności skupia się na południu oraz w centrum kraju. Sztokholm, Malmö, Göteborg są to miasta z największą liczbą ludności, więc co za tym idzie ceny położonych w nich nieruchomości są zdecydowanie najwyższe. Północna część Szwecji natomiast jest bardzo uboga jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców, co powoduję iż tych okolicach ceny gruntów oraz nieruchomości są najniższe.

Ważne jest również oczywiście w jakim celu chcemy zakupić nieruchomość i jaki jest nasz stosunek do rynku pracy? Osoby pracujące lub firmy chcą się koncentrować w większych miastach co jeszcze więcej podbija ceny znajdujących się tam nieruchomości. Osoby w wieku emerytalnym oraz te, które mażą o domku letniskowym w pięknym krajobrazie, wybiorą Północną Szwecję.

Zalety zakupu nieruchomości w Szwecji

Zakup nieruchomości w Szwecji - korzyści

 

Zakup nieruchomości w Szwecji-trudności

Zakup nieruchomości w Szwecji - trudności

 

Proces zakupu nieruchomości - jak to działa?

 

Umowa kupna - najważniejszy dokument

Przy kupnie lub sprzedaży nieruchomości w Szwecji pisemna umowa kupna musi zgodnie z prawem zostać zawarta między sprzedawcą a kupującym. Umowa kupna określa warunki zakupu i odpowiedzialność, jaka musi zostać nałożona na każdą ze stron. W umowie kupna należy na przykład podać cenę zakupu, czyli cenę nieruchomości.

Kupujący może zapłacić cenę zakupu, na przykład za pomocą depozytu na rachunku lub przejmując pożyczkę sprzedającego. Jeżeli pożyczka została przejęta, ważne jest, aby przedyskutować sprawę z pożyczkodawcą, ponieważ umowa kupna nie wiąże go. Kiedy umowa zakupu jest sporządzona i podpisana przez obie strony, transakcja jest wiążąca. Wtedy wycofanie się z tranzakcji jest trudne.

Po podpisaniu umowy zakupu zwykle przekazywana jest zaliczka. Zaliczka może być postrzegana jako gwarancja dla sprzedającego, jeśli kupujący nie chce zrealizować zakupu. Zaliczka wynosi zwykle 10% ceny zakupu, ale może się różnić w zależności od przypadku.

 

Köpebrevet - pisemny dowód zapłaty przy zakupie

Köpebrevet (list zakupowy-tłumacząc bezpośrednio na polski) jest zwykle sporządzany w związku z płaconą ceną zakupu. List zakupowy wypełnia funkcję pokwitowania tranzakcji w przypadkach, gdy płatność ma miejsce później niż w momencie zawarcia umowy kupna.

Nawet jeśli nie jest on wymagany, jeśli kupujący płaci w związku z podpisaniem dokumentu zakupu, a cena zakupu jest pokwitowana bezpośrednio na umowie to jednak lepiej aby go zawsze sporządzić, gdyż szwedzki urząd rejestrujący zmiany właściciela nieruchomości może go w niektórych przypadkach zażądać, szczególnie gdy stroną kupującą cudzoziemiec lub firma mająca swoją siedzibę poza granicami Szwecji . Ważne jest również, aby sprzedający wcześniej nie potwierdził uzgodnionej kwoty, zanim cena zakupu nie zostanie zapłacona w całości.

Obowiązek kupującego odnośnie wcześniejszej kontroli obiektu

Kupujący ma obowiązek własnego przeprowadzenia kontroli nieruchomości przed sporządzeniem oraz podpisaniem umowy kupna, co oznacza, że sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy, które kupujący powinien był wykryć podczas takiej inspekcji. Dlatego ważne jest, aby kupujący przeprowadził dokładnie wszystkie te czynności przed zakupem.

Zaleca się, aby inspekcję przeprowadzała uprawniona do tego osoba (inspektor) lecz nie jest to jednak obowiązkowe jeśli strona kupująca jest usatysfakcjonowana obecnym stanem obiektu i jest w związku z tym gotowa do przeprowadzenia tranzakcji jegob zakupu. W takim przypadku strona kupująca nie może rościć żadnych praw do rekompensacji w przypadku gdy jakieś poważne niedociągnięcia co do stanu oraz funkjonowania nieruchomości zostaną stwierdzone po podpisaniu oraz opłaceniu umowy kupna.

 

Lagfart-rejestracja urzędowo-prawna nowego właściciela

W związku ze sprzedażą nieruchomości, przekazanie jej musi zostać zarejestrowane (otrzymać lagfart) w szwedzkum Urzędzie Geodezyjnym (Lantmätteriet) aby kupujący mógł uzyskać status prawny i tym samym zostać zarejestrowany jako właściciel. Musi to nastąpić w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu nieruchomości. Wniosek składa się specjanym oddziale urzędu geodezyjnego o nazwie fastighetsinskrivning (rejestracja nieruchomości).

Aby ubiegać się o prawo, kupujący musi złożyć wniosek zawierający wszystkie dokumenty, które zostały sporządzone w związku z zakupem nieruchomości w oryginalnej lub uwierzytelnionej kopii. Jeżeli dokument umowy zakupu zawiera wzmiankę o sporządzonym liście zakupu (köpebrevet) należy również do wniosku dołączyć jego orginał lub uwierzytelnioną kopię.